Aktuální vývoj v projednání a přípravě projektu k 13.10.2020

Rádi bychom veřejnost informovali o tom, že nadále budeme poskytovat transparentní informace k záměru PZ, tak jako jsme dělali doposud, protože nemáme důvod cokoliv skrývat. Veškerá jednání a dohody byly také zvěřejněny v Hlásce, tak aby se veřejnost dozvědela o dohodnutém postupu. Jak investor projektu, tak naše společnost postupuje v rámci přípravy projektu s platnými limity zájmového území, nic neporušuje ani nepřekračuje.

Dle našeho nejlepšího vědomí, jsme absolovovali několik schůzek s Radou města Soběslavi, kde jsme jasně deklarovali úpravy projektu, jak nám Rada města předložila její připomínky. Dále do projektu zpracováváme připomínky vzešlé ze zjišťovacího řízení EIA. Kompletní situace ještě není připravena, proto ji nyní není možné zveřejnit. Z naší strany nechceme prezentovat rozpracovanou verzi, která by vedla k zavádějícím informacím.

Schválené usnesení Zastupitelstva k průmyslové zóně, zde dne 23.září 2020, nás po všech absolovovaných schůzkách s představiteli města překvapilo. Za naši stranu jsme připraveni splnit a zapracovat připomínky, které byly dohodnuty na schůzkách s Radou města, nemůžeme ovšem ustupovat stále dál. Je nutné si uvědomit, že investor do projektu vstoupil po vyhodnocení ekonomických ukazatelů a také se znalostí limitů územního plánu města Soběslavi. Požadavky Zastupitelstva naopak směřují k daleko větším limitům. Naše povinnost je postupovat v souladu s péčí řádného hospodáře a v případě ohrožení ekonomiky záměru, se pokusit dojednat maximálně výhodné podmínky. Poté co budeme mít připravenou novou studii, samozřejmě počítáme s jejím projednáním s Radou města, tak abychom postupovali s jasným plánem a postojem vůči městu Soběslav.

O dalším vývoji budeme informovat.

  •  
    Previous Post

    Jednání rady města k projektu Průmyslová zóna Soběslav

  •  
    Next Post

    Prezentace na Zastupitelstvu města Soběslav se uskuteční 3.2.2021