Před podáním doplnění EIA proběhla další jednání s Výborem pro Průmyslovou zónu

Před podáním doplnění EIA proběhla další jednání s Výborem pro Průmyslovou zónu. Doplněné podání EIA plně respektuje veškeré dohody a regulativy vzniklé na základě těchto jednání. Z našeho pohledu by mělo dojít k završení této spolupráce v podobě uzavření Plánovací smlouvy mezi Městem a Investorem, která bude přesně definovat veškeré závazky jednotlivých stran. Lze tak smluvně ošetřit i závazky, jako například podíl Investora na vybudování a údržbě technické infrastruktury, náklady související se zvýšením kapacity ČOV, nebo třeba limity počtu vozidel, které řízení EIA ze své podstaty neřeší. Tento dokument dále stanoví závazek Investora v podobě povinnosti představit Městu záměr na využití jednotlivých hal s již konkrétním uživatelem a také kontrolu stanoveného poměru využití území výroba/ostatní.

Předběžně, již nyní evidujeme zájem o využití některého z připravovaných objektů ze strany výrobce potravin, jejich zpracovatelů a distributorů, dále také od výrobců elektrosoučástek, elektromotorů nebo lehkého průmyslu. Většina těchto uvažovaných oborů umožňuje zaměstnání žen, studentů i seniorů. V případě, že ze strany Města bude zájem, jsme připraveni spolupracovat na přípravě a výstavbě objektů pro bydlení, které zlepší bytovou situaci ve městě. Teprve vydaným rozhodnutím EIA pro nás spolupráce s městem Soběslav začíná a dostane konkrétní podobu, která bude smluvně zajištěna, a to jednoznačným, transparentní a vymahatelným dokumentem, v Plánovací smlouvě.

  •  
    Previous Post

    Veřejné projednání záměru EIA