Investor

Ing. Jiří Tomeš, CSc.

  s podnikáním začal ještě před rokem 2000

  hlavní podnikatelská činnost je zaměřena na zahraniční obchod

  vlastnické portfolio tvoří několik firem s odlišným zaměřením

  Projekt průmyslové zóny Soběslav je připravován prostřednictvím dvou k tomuto účelu

  založených společností:

PZ Soběslav 1 s.r.o.  – severní část od ulice Petra Bezruče
PZ Soběslav 2 s.r.o.  – jižní část od ulice Petra Bezruče