Projektový management

EXPRIN Property s.r.o.

  • Společnost byla založena před pěti lety a jejím jednatelem je Petr Prokop, hlavním spolupracujícím partnerem pak Pavel Zubatý, který je evidován jako OSVČ od 1998. Oba máme zkušenosti s inženýrskou činností a výstavbou především komerčních nemovitostí a to nejen v České Republice ale i v zahraničí. V tomto oboru pracujeme déle než 15let a za tu dobu jsme úspěšně dokončili desítky projektů po celé ČR. Projekty především se zaměření na výstavbu komerčních objektů potravinových řetězců  (např. Tesco Říčany u Prahy, Tesco Horní Slavkov, Tesco Osek u Duchcova, Billa Tachov, Lidl Prostějov atd…..).
  • Již pod hlavičkou Exprin Property s.r.o., jsme dokončili projekt BILLA Milovice a BILLA Mělník. Obě pobočky jsou otevřené.
  • Nyní připravujeme několik dalších projektů. Výstavbu prodejny potravin v Odolene Vodě, prodejny potravin v Bakově nad Jizerou, nebo supermarketu v Unhošti (záměrně neuvádíme názvy jednotlivých potravinových řetězců, protože jsme vázání smluvním závazkem mlčenlivosti).
  • Naše činnost začínám vytipováním vhodné lokality pro realizaci záměru, zajištěním majetkoprávních vztahů s následným vyřízením správních rozhodnutí nutných k povolení patřičné stavby, což znamená získání pravomocného územního  rozhodnutí a stavebního povolení. V některých případech touto fází naše práce končí. Jindy pak pokračujeme výběrem dodavatele a zajištěním samotné stavby – stavebního dozoru, až do kolaudace předmětné nemovitosti. V případech, kdy se jedná o nájemní objekt je součástí naší činnosti i zajištění a výběr jednotlivých nájemců, včetně dojednání a zasmluvnění nájemních podmínek.
  • Z výše uvedených důvodů, na základě našich zkušeností, nám byla vlastníkem a investorem panem Ing. Jiřím Tomešem Csc., projevena důvěra a svěřena i příprava projektu průmyslové zóny Soběslavi.