Rubrika: Aktuality

Zastupitelstvem města byl sestaven výbor pro průmyslovou zónu

Zastupitelstvem města byl sestaven výbor pro průmyslovou zónu se kterým, o podobě průmyslové zóny, intenzivně  jednáme. Na základě těchto jednání došlo k významným změnám v zastavění území, výškovém uspořádání i dopravním napojení

Zobrazit více

Proběhla prezentace záměru na Zastupitelstvu města Soběslav

Dne 3.2.2021 proběhla plánovaná prezentace aktualizovaného záměru průmyslové zóny v Soběslavi. V prezentaci je popsána historie a vývoj projektu. Dále shrnutí všech zapracovaných připomínek a požadavků obdržených po zjišťovacím řízení EIA a po jednáních s představiteli města Soběslavi. …

Zobrazit více

Prezentace na Zastupitelstvu města Soběslav se uskuteční 3.2.2021

Se zástupci města Soběslavi proběhla dne 6.1.2021 koordinační schůzka, které se zúčastnili starosta města Ing., Jindřich Bláha, místostarosta města Mgr., Pavel Lintner a tajemník MěÚ Ing., Radek Bryll. Za investora byli přítomni pánové Petr Prokop, …

Zobrazit více

Aktuální vývoj v projednání a přípravě projektu k 13.10.2020

Rádi bychom veřejnost informovali o tom, že nadále budeme poskytovat transparentní informace k záměru PZ, tak jako jsme dělali doposud, protože nemáme důvod cokoliv skrývat. Veškerá jednání a dohody byly také zvěřejněny v Hlásce, tak …

Zobrazit více

Jednání rady města k projektu Průmyslová zóna Soběslav

V minulém týdnu se rada města sešla se zástupci společnosti Exprin Property, která v Soběslavi připravuje rozvoj průmyslové zóny u dálnice D3 (dále jen „projektu“). Za společnost Exprin se jednání zúčastnil p. Prokop, p. Zubatý a Mgr. …

Zobrazit více

Schůzka členů petičního výboru PZ a zástupců investora

Datum a čas: 7.7. 2020 od 17:00 do 18:40 Přítomni za petiční výbor: PZ: Pavel Plát, Zdeněk Kozlíček (odchod v 17:40), Pavla Srncová (odchod v 17:40), Gabriela Pospíšilová, Miloš Bučinský, Martin Kákona (příchod v 17:05) …

Zobrazit více

Vytvoření stránek

|Ode dnešního dne má projekt svoje internetové stránky.

Zobrazit více