Category: Aktuality

Aktuální vývoj v projednání a přípravě projektu k 13.10.2020

Rádi bychom veřejnost informovali o tom, že nadále budeme poskytovat transparentní informace k záměru PZ, tak jako jsme dělali doposud, protože nemáme důvod cokoliv skrývat. Veškerá jednání a dohody byly také zvěřejněny v Hlásce, tak aby se veřejnost dozvědela o dohodnutém postupu. Jak investor projektu, tak naše společnost postupuje v rámci přípravy projektu s platnými limity zájmového území, nic neporušuje ani nepřekračuje. Dle našeho nejlepšího vědomí, jsme absolovovali několik schůzek s Radou města Soběslavi, kde jsme jasně deklarovali úpravy projektu, […]

Zobrazit více

Jednání rady města k projektu Průmyslová zóna Soběslav

V minulém týdnu se rada města sešla se zástupci společnosti Exprin Property, která v Soběslavi připravuje rozvoj průmyslové zóny u dálnice D3 (dále jen „projektu“). Za společnost Exprin se jednání zúčastnil p. Prokop, p. Zubatý a Mgr. Hulínský. Rada města si provedla analýzu projektu a v návaznosti na závěr zjišťovacího řízení vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje (včetně došlých připomínek a předané petice) rozhodla o zadání nezávislých odborných posudků v důležitých oblastech. Jedná se o posouzení dopravního řešení a případného návrhu napojení části projektu na […]

Zobrazit více

Schůzka členů petičního výboru PZ a zástupců investora

Datum a čas: 7.7. 2020 od 17:00 do 18:40 Přítomni za petiční výbor: PZ: Pavel Plát, Zdeněk Kozlíček (odchod v 17:40), Pavla Srncová (odchod v 17:40), Gabriela Pospíšilová, Miloš Bučinský, Martin Kákona (příchod v 17:05) Přítomni za investora: Milan Hulínský (Exprin), Petr Prokop (Exprin), Pavel Zubatý (Exprin), René Skalický (projektant) Úvod Petiční výbor: Členové petičního výboru přišli na schůzku jako zástupci 1 800 signatářů petice, budeme pokládat otázky, které zajímají signatáře petice nebo vycházejí z diskuze s veřejností. Informoval investora, že ze schůzky […]

Zobrazit více

Vytvoření stránek

|Ode dnešního dne má projekt svoje internetové stránky.

Zobrazit více