Rubrika: Aktuality

Před podáním doplnění EIA proběhla další jednání s Výborem pro Průmyslovou zónu

Před podáním doplnění EIA proběhla další jednání s Výborem pro Průmyslovou zónu. Doplněné podání EIA plně respektuje veškeré dohody a regulativy vzniklé na základě těchto jednání. Z našeho pohledu by mělo dojít k završení této spolupráce v podobě uzavření …

Zobrazit více

Veřejné projednání záměru EIA

Veřejné projednání záměru EIA proběhne dne 23. 8. 2023 od 15:00 v Soběslavi v Městském kulturním domě

Zobrazit více

Podáno doplnění EIA

Podáno doplnění EIA – jedná se o vypořádání připomínek k EIA. Samotná dokumentace ani projekt se nijak nemění a zůstává v souladu s dohodami schválenými Zastupitelstvem města Soběslav.

Zobrazit více

Společně s víkendovými volbami proběhlo referendum

Společně s víkendovými volbami proběhlo referendum, týkající se průmyslové zóny Soběslav, které ovšem není, vzhledem k nesplnění zákonem stanovené minimální účasti voličů, platné. Na základě této skutečnosti můžou pokračovat pozastavená jednání mezi Městem a Investorem.

Zobrazit více

Zveřejnění podané EIA k projednání

Zveřejnění podané EIA k projednání – dokumentace byla podána v souladu s dojednanými dohodami s Výborem pro PZ a schválenými body Zastupitelstvem města Soběslavi.

Zobrazit více

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích

Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích byl termín konání referenda stanoven současně s nejbližšími volbami. Tyto se uskuteční na podzim roku 2022.

Zobrazit více

Na včerejším zasedání zastupitelstva města došlo ke schválení podmínek

Na včerejším zasedání zastupitelstva města došlo ke schválení podmínek pro sestavení Plánovací smlouvy mezi Městem a Investorem průmyslové zóny. Tento dokument obsahuje veškeré dohodné regulativy a podmínky budoucí výstavby. Podkladem byl závěr z jednání mezi Investorem …

Zobrazit více

Zastupitelstvem města byl sestaven výbor pro průmyslovou zónu

Zastupitelstvem města byl sestaven výbor pro průmyslovou zónu se kterým, o podobě průmyslové zóny, intenzivně  jednáme. Na základě těchto jednání došlo k významným změnám v zastavění území, výškovém uspořádání i dopravním napojení

Zobrazit více

Proběhla prezentace záměru na Zastupitelstvu města Soběslav

Dne 3.2.2021 proběhla plánovaná prezentace aktualizovaného záměru průmyslové zóny v Soběslavi. V prezentaci je popsána historie a vývoj projektu. Dále shrnutí všech zapracovaných připomínek a požadavků obdržených po zjišťovacím řízení EIA a po jednáních s představiteli města Soběslavi. …

Zobrazit více

Prezentace na Zastupitelstvu města Soběslav se uskuteční 3.2.2021

Se zástupci města Soběslavi proběhla dne 6.1.2021 koordinační schůzka, které se zúčastnili starosta města Ing., Jindřich Bláha, místostarosta města Mgr., Pavel Lintner a tajemník MěÚ Ing., Radek Bryll. Za investora byli přítomni pánové Petr Prokop, …

Zobrazit více