Rubrika: Aktuality

Proběhla prezentace záměru na Zastupitelstvu města Soběslav

Dne 3.2.2021 proběhla plánovaná prezentace aktualizovaného záměru průmyslové zóny v Soběslavi. V prezentaci je popsána historie a vývoj projektu. Dále shrnutí všech zapracovaných připomínek a požadavků obdržených po zjišťovacím řízení EIA a po jednáních s představiteli města Soběslavi. Prezentaci a aktualizované mapové podklady lze nalézt pod odkazem: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.

Zobrazit více

Prezentace na Zastupitelstvu města Soběslav se uskuteční 3.2.2021

Se zástupci města Soběslavi proběhla dne 6.1.2021 koordinační schůzka, které se zúčastnili starosta města Ing., Jindřich Bláha, místostarosta města Mgr., Pavel Lintner a tajemník MěÚ Ing., Radek Bryll. Za investora byli přítomni pánové Petr Prokop, Pavel Zubatý a Ing. René Skalický (projektant). Na setkání byla domluvena prezentace záměru průmyslové zóny na Zastupitelstva města Soběslav, které se uskuteční 3. 2. 2021 od 17:00 hodin. V rámci prezentace bude představen upravený záměr průmyslové zóny Soběslav včetně koordinační situace lokality, nového dopravního řešení a […]

Zobrazit více

Aktuální vývoj v projednání a přípravě projektu k 13.10.2020

Rádi bychom veřejnost informovali o tom, že nadále budeme poskytovat transparentní informace k záměru PZ, tak jako jsme dělali doposud, protože nemáme důvod cokoliv skrývat. Veškerá jednání a dohody byly také zvěřejněny v Hlásce, tak aby se veřejnost dozvědela o dohodnutém postupu. Jak investor projektu, tak naše společnost postupuje v rámci přípravy projektu s platnými limity zájmového území, nic neporušuje ani nepřekračuje. Dle našeho nejlepšího vědomí, jsme absolovovali několik schůzek s Radou města Soběslavi, kde jsme jasně deklarovali úpravy projektu, […]

Zobrazit více

Jednání rady města k projektu Průmyslová zóna Soběslav

V minulém týdnu se rada města sešla se zástupci společnosti Exprin Property, která v Soběslavi připravuje rozvoj průmyslové zóny u dálnice D3 (dále jen „projektu“). Za společnost Exprin se jednání zúčastnil p. Prokop, p. Zubatý a Mgr. Hulínský. Rada města si provedla analýzu projektu a v návaznosti na závěr zjišťovacího řízení vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje (včetně došlých připomínek a předané petice) rozhodla o zadání nezávislých odborných posudků v důležitých oblastech. Jedná se o posouzení dopravního řešení a případného návrhu napojení části projektu na […]

Zobrazit více

Schůzka členů petičního výboru PZ a zástupců investora

Datum a čas: 7.7. 2020 od 17:00 do 18:40 Přítomni za petiční výbor: PZ: Pavel Plát, Zdeněk Kozlíček (odchod v 17:40), Pavla Srncová (odchod v 17:40), Gabriela Pospíšilová, Miloš Bučinský, Martin Kákona (příchod v 17:05) Přítomni za investora: Milan Hulínský (Exprin), Petr Prokop (Exprin), Pavel Zubatý (Exprin), René Skalický (projektant) Úvod Petiční výbor: Členové petičního výboru přišli na schůzku jako zástupci 1 800 signatářů petice, budeme pokládat otázky, které zajímají signatáře petice nebo vycházejí z diskuze s veřejností. Informoval investora, že ze schůzky […]

Zobrazit více

Vytvoření stránek

|Ode dnešního dne má projekt svoje internetové stránky.

Zobrazit více