Proběhla prezentace záměru na Zastupitelstvu města Soběslav

Dne 3.2.2021 proběhla plánovaná prezentace aktualizovaného záměru průmyslové zóny v Soběslavi. V prezentaci je popsána historie a vývoj projektu. Dále shrnutí všech zapracovaných připomínek a požadavků obdržených po zjišťovacím řízení EIA a po jednáních s představiteli města Soběslavi. Prezentaci a aktualizované mapové podklady lze nalézt pod odkazem: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE.

  •  
    Previous Post

    Prezentace na Zastupitelstvu města Soběslav se uskuteční 3.2.2021

  •  
    Next Post

    Zastupitelstvem města byl sestaven výbor pro průmyslovou zónu