Prezentace na Zastupitelstvu města Soběslav se uskuteční 3.2.2021

Se zástupci města Soběslavi proběhla dne 6.1.2021 koordinační schůzka, které se zúčastnili starosta města Ing., Jindřich Bláha, místostarosta města Mgr., Pavel Lintner a tajemník MěÚ Ing., Radek Bryll. Za investora byli přítomni pánové Petr Prokop, Pavel Zubatý a Ing. René Skalický (projektant).

Na setkání byla domluvena prezentace záměru průmyslové zóny na Zastupitelstva města Soběslav, které se uskuteční 3. 2. 2021 od 17:00 hodin. V rámci prezentace bude představen upravený záměr průmyslové zóny Soběslav včetně koordinační situace lokality, nového dopravního řešení a dalšího postupu.

  •  
    Previous Post

    Aktuální vývoj v projednání a přípravě projektu k 13.10.2020

  •  
    Next Post

    Proběhla prezentace záměru na Zastupitelstvu města Soběslav